ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Οι διατροφικές συνήθειες των μαθητών στο σχολείο είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την υγεία τους. Όταν συνηθίζουν να τρέφονται λανθασμένα στο σχολείο κατά τα δύο πολύ βασικά γεύματα του πρωινού και του δεκατιανού, σίγουρα επηρεάζεται η υγεία τους αρνητικά. Φαινόμενα στα οποία μπορεί να καταλήξουν οι κακές αυτές διατροφικές συνήθειες έχουν να κάνουν με την υπερφαγία, λαιμαργία και τη παχυσαρκία τα οποία θεωρούνται σοβαρές ασθένειες για την υγεία του ανθρώπου. Αντιθέτως, η σωστή διατροφή ευρύτερα αλλά και ειδικότερα στο σχολείο συμβάλει στην καλή υγεία του ανθρώπου, ψυχική και σωματική ευεξία και καλές επιδόσεις.
Το θέμα που επιλέξαμε με την ομάδα μου να ασχοληθούμε είναι οι διατροφικές συνήθειες των μαθητών στο σχολείο. Σε μια εποχή που τα παιδιά περνούν πολλές ώρες της ημέρας στο σχολείο, επηρεάζονται εκτός από την οικογένειά τους από το σχολείο και τους φίλους του, και είναι απαραίτητο οι μαθητές να ενημερωθούν και να υιοθετήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες ώστε να κάνουν σωστές επιλογές μικρών γευμάτων, πρωινού και δεκατιανού, στο σχολείο. Μέσα από την σωστή ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση καταφέρνουμε να έχουμε πιο υγιή παιδιά, με ευεξία, ενέργεια, χαμηλό βάρος και μη εξαρτημένα από το φαγητό. Βέβαια σε όλο αυτό η κοινωνία παίζει τεράστιο ρόλο στο πόσο συμβάλλει για την υιοθέτηση ή όχι των συνηθειών αυτών.

plaisio%20stirixis

ΚΟΙΝΟ-ΣΤΟΧΟΣ:
Το υλικό και οι δραστηριότητες που προτείνονται απευθύνονται σε μαθητές της Ε' δημοτικού, όμως θα μπορούσαν πολύ εύκολα να τροποποιηθούν από τον εκπαιδευτικό, ούτως ώστε να απευθύνονται σε μικρότερους ή μεγαλύτερους μαθητές. Η συγκεκριμένη ιστοεξερεύνηση σχετίζεται και κατ' επέκταση μπορεί να διδαχθεί στα εξής μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου: Φυσικά (πεπτικό σύστημα), Ιστορία (Ο κόσμος του Βυζαντίου), Γεωγραφία (η διατροφή ως φαινόμενο διαπολιτισμικό) και Φυσική Αγωγή αλλά και στην Ευέλικτη Ζώνη με τη μέθοδο Project (Σχέδια Εργασίας).

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
Μέσω της συγκεκριμένης ιστοεξερεύνησης και βασιζόμενοι στις 10 δεξιότητες για την βιώσιμη ανάπτυξη θα προσπαθήσουμε να ενεργοποιήσουμε τις παρακάτω δεξιότητες:
• Συνεργασία μεταξύ των μαθητών
• Οικοδόμηση της γνώσης
• Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και συνειδητότητας
• Εξοικείωση με το διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες
• Εντοπισμός και κατάταξη πολλών πληροφοριών
• Συνυπευθυνότητα μεταξύ των μαθητών, γονέων και κοινωνίας

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ:
Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης ιστοεξερεύνησης τα παιδιά πρέπει να είναι εξοικειωμένα με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, χρήση απλού κειμενουγράφου και αναζήτησης μέσα στον υπολογιστή (για επιλογή και αποθήκευση εικόνων) και χειρισμού του διαδικτύου. Προϋπόθεση η οποία είναι δεδομένη καθώς τα παιδιά ήδη έχουν διδαχθεί τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσω του μαθήματος της πληροφορικής από την Α’ Δημοτικού σταδιακά μέχρι την τάξη που βρίσκονται και οι δραστηριότητες δίνονται με πολύ σαφείς και απλές οδηγίες.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ:
Τα παιδιά άλλοτε χωρίζονται σε ομάδες (κυρίως των 4-5 ατόμων), άλλοτε καλούνται να βρουν έναν εκπρόσωπο της ομάδας τους και άλλοτε λειτουργούν ατομικά.

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ:
Απαραίτητη είναι φυσικά η ύπαρξη ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων ή ταμπλετ και σύνδεση στο διαδίκτυο. Στην πλειοψηφία τους τα ελληνικά δημοτικά σχολεία και μέσα ελληνικά νοικοκυριά έχουν την ανάλογη τεχνολογική υποστήριξη από ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License