ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε από τις φοιτήτριες Καρύδα Γεωργία- Μαρία,Κοκκινάκη Μαρία και Χασαπογιάννη Ελένη στo πλαίσιo του μαθήματος: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον» (Γ03Σ06), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021, με επόπτη τον Δρ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκης Ε.Δι.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License