ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ!!!
Annotation%202020-12-14%20121823.jpg

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος Γ03Σ06 – «Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον» με διδάσκοντα τον Δρ. Μιχαήλ Κλεισαρχάκη Ε.Δι.Π. του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Η εκπαιδευτική αυτή εφαρμογή απευθύνεται σε μαθητές E' τάξης. Τα γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται στη διδακτική αυτή προσέγγιση είναι: Φυσικά (πεπτικό σύστημα), Γεωγραφία (η διατροφή ως φαινόμενο διαπολιτισμικό) και Φυσική Αγωγή αλλά και στην Ευέλικτη Ζώνη με τη μέθοδο Project (Σχέδια Εργασίας).

Σκοπός της εργασίας είναι να προσφέρει μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση του θέματος το οποίο πραγματεύεται, αξιοποιώντας το περιβάλλον ΠΥΘΕΑΣ:WikiQuESD βασισμένο σε κοινωνικο-εποικοδομιστικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License